۱۳ شهریور ۱۴۰۰
بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰؛

آلبوم تصویری آخرین مدال آوران پارادوومیدانی کاروان سردار دلها

آلبوم تصویری آخرین مدال آوران پارادوومیدانی کاروان سردار دلها

 

دوومیانی 12
دوومیانی 11
دوومیانی 10
دوومیانی 9
دوومیانی 8
دوومیانی 7
دوومیانی 5
دوومیانی 4
دوومیانی 3
دوومیانی 2
دوومیانی 1

کد خبر : ۴,۴۷۸