۱۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۴۳

دستورالعمل پرداخت پاداش سرمربیان و مربیان اعلام شد

دستورالعمل پرداخت پاداش سرمربیان و مربیان اعلام شد
 
این دستورالعمل بر اساس آیین نامه پرداخت پاداش، مصوب وزارت ورزش و جوانان و تایید هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک است.

 

بر اساس این دستور العمل، پرداخت پاداش به گروه های ذکر شده به شرح زیر صورت می گیرد:

 

سرمربی :
-در رشته های انفرادی معادل ۵۰ درصد جایزه ورزشکار به ازای مدال اول و ۱۰ درصد به ازای مدالهای بعدی 
-در رشته های تیمی معادل جایزه ورزشکار 

 

مربی :
-در رشته های انفرادی معادل ۳۰ درصد جایزه ورزشکار به ازای مدال اول و ۵ درصد به ازای مدالهای بعدی 
-در رشته های تیمی ۴۰ درصد جایزه ورزشکار 

 

کد خبر : ۴,۴۵۱
اشتراک در