۱۱ شهریور ۱۴۰۰
بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰؛

پیروج نقره ای شد/ هجدهمین مدال کاروان ایران به دست آمد

پیروج نقره ای شد/ هجدهمین مدال کاروان ایران به دست آمد
 
علی پیروج پرتابگر نیزه ایران در بازی های پارالمپیک توکیو به مدال نقره دست یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی به توکیو، در مرحله نهایی ماده پرتاب نیزه (F12-13) بازیهای پارالمپیک توکیو هفت ورزشکار از جمله علی پیروج از ایران با هم رقابت کردند.
در این رقابت که از ساعت 21 (به وقت محلی) در ورزشگاه المپیک توکیو آغاز شد، پیروج با پرتاب 64 متر و 30 سانتیمتر به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و مدال نقره را از آن خود کرد.
در این ماده پرتابگر بریتانیا با 69 متر و 52 سانتیمتر به عنوان قهرمانی رسید. ورزشکار اسپانیا هم با 61 متر و 13 سانتیمتر صاحب مدال برنز شد.
با این مدال نقره، جمع مدال های کاروان ایران در پارالمپیک توکیو به 18 مدال افزایش یافت.
نتیجه پرتاب های نماینده ایران در بخش پرتاب نیزه به این ترتیب است:
پرتاب اول: 60 متر و 16 سانتیمتر
پرتاب دوم: 60 متر و 47 سانتیمتر
پرتاب سوم: 55 متر و 68 سانتیمتر
پرتاب چهارم: 59 متر و 14 سانتیمتر
پرتاب پنجم: 63 متر و 41 سانتیمتر
پرتاب ششم: 64 متر و 30 سانتیمتر
 

پیروج 5
پیروج 4
پیروج 3
پیروج 2
پیروج 1
پیروج 5

کد خبر : ۴,۴۴۱