۹ شهریور ۱۴۰۰
بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰؛

آلبوم تصویری مراسم اهدای مدال ساره جوانمردی

آلبوم تصویری مراسم اهدای مدال ساره جوانمردی

 

ساره جوانمردی توانست در رقابت با حریفان خود در مرحله نهایی تپانچه 10 متر به عنوان قهرمانی برسد و رکورد پارالمپیک را جابجا کند.

 

ساره جوانمردی - البوم تصویری 13
ساره جوانمردی - البوم تصویری 12
ساره جوانمردی - البوم تصویری 11
ساره جوانمردی - البوم تصویری 10
ساره جوانمردی - البوم تصویری 9
ساره جوانمردی - البوم تصویری 8
ساره جوانمردی - البوم تصویری 7
ساره جوانمردی - البوم تصویری 6
ساره جوانمردی - البوم تصویری 5
ساره جوانمردی - البوم تصویری 4
ساره جوانمردی - البوم تصویری 3

ساره جوانمردی - البوم تصویری 1

کد خبر : ۴,۴۲۵