۴ اسفند ۱۳۹۲ ۰۷:۵۵

معافیت مدال‌آوران المپیک ، پارالمپیک ، قهرمانان بازی‌هاى آسیایى و پاراآسیایى از خدمت سربازى

سید نصرالله سجادى از تصویب و لازم الاجرا شدن آیین‌نامه معافیت ورزشکاران مدال آور در بازی‌هاى المپیک زمستانى و تابستانى و قهرمانان بازی‌هاى آسیایى از خدمت سربازى خبر داد .
به گزارش روابط عمومى کمیته ملى پارالمپیک و به نقل از خبرگزارى دانشجویان ایران (ایسنا)، موضوع "سرباز قهرمان" مساله اى است که سالها ورزشکاران و قهرمانان را با چالش هاى زیادى مواجه کرده بود تا جایى که برخى از ورزشکاران براى اعزام به مسابقات بین المللى نگرانى هاى زیادى داشتند و بعضا شاهد بودیم که به دلیل عدم صدور مجوز خروج از کشور از حضور در مسابقات رسمى بازمى ماندند.
از طرفى، آنها مى بایست 2سال از دوره قهرمانى خود را براى خدمت مقدس سربازى صرف مى کردند و به همین دلیل از دنیاى قهرمانى فاصله مى گرفتند.
در این راستا، با پیگیرى هاى مکرر مسوولان ورزش و با همکارى تربیت بدنى ستاد مشترک و حمایت وزارت دفاع، پس از سال ها آیین نامه اجرایى معافیت سرباز قهرمان مصوب و به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد که طبق آن تنها مدال آوران بازیهاى المپیک و پارالمپیک و قهرمانان(برندگان مدال طلا) بازیهاى آسیایى و پاراآسیایى از خدمت سربازى معاف می‌شوند. البته در مورد ورزشکاران پارالمپیک و پاراآسیایى که قبلا معاف شده‌اند، یکى از فرزندان آنها می‌تواند معاف شود.
آیین‌نامه اجرایى قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان مصوبه 1391/10/3 که به طور اختصاصى از سوى سجادى در اختیار ایسنا قرار گرفته به شرح زیر است:
به استناد تبصره (6) ماده واحده اصلاحى قانون سرباز قهرمان مصوب 3/10/91 مجلس شوراى اسلامى براى میهن عزیز جهت رسیدن به قله‌هاى سربلند و ارجمندى در میادین بین‌المللى قرار داده و همچنین باعث برافراشته شدن پرچم پر افتخار کشور و طنین انداز شدن سرود ملى جمهورى اسلامى ایران گردیده‌اند. در این راستا آیین‌نامه اجرایى موضوع معافیت سرباز قهرمان مشمول قانون مذکور به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و با همکارى وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و با تایید ستاد کل نیروهاى مسلح به شرح زیر تصویب گردید.
* ماده یک – تعاریف :
در این آیین‌نامه عبارات و تعاریف زیر در معانى مشروح مربوط به کار می‌روند
1/1 ) قانون: قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان مصوب 1391/10/3
1/2) بازی‌هاى المپیک و پارالمپیک:
به بازی‌هاى تابستانى و زمستانى اطلاق می‌شود که هر چهار سال یک بار به طور متمرکز به میزبانى یکى از کشورهاى جهان با حضور کشورهایى که موفق به کسب سهمیه شده‌اند در رشته‌هاى مختلف تحت پوشش کمیته‌ بین‌المللى (IOC) برگزار می‌گردد.
1/3) مسابقات قهرمانى جهان:
به مسابقاتى اطلاق می‌شود که در رشته‌هاى ورزشى تحت پوشش کمیته‌ بین‌المللى المپیک (IOC) و به صورت سالانه یا هر دو سال یک بار با حضور کشورهاى واجد شرایط برگزار می‌شود.
1/4) مسابقات جام جهانی:
مسابقاتى که به صورت هر چهار سال یک بار در رشته‌هاى فوتبال، والیبال و بسکتبال با حضور کشورهایى که موفق به کسب سهمیه شده‌اند، برگزار می‌شود.
1/5) بازی‌هاى آسیایی:
به بازی‌هاى تابستانى و زمستانى اطلاق می‌شود که با حضور کشورهاى آسیایى هر چهار سال یک بار در رشته‌هاى ورزشى تحت پوشش کمیته‌ بین‌المللى المپیک (IOC) و به صورت متمرکز برگزار می‌شود و به لحاظ اهمیت، بالاترین سطح مسابقات آسیایى و در برخى از رشته‌ها نسبت به مسابقات قهرمانى جهان از اولویت برخوردار مى باشند.
* ماده دو – موارد شمول این آیین‌نامه رشته‌هاى ذیل می‌باشند :
رشته‌هاى ورزشى تحت پوشش کمیته‌ بین‌المللى المپیک (IOC) به شرح زیر می‌باشد:
الف: رشته‌هاى ورزش تحت پوشش کمیته‌ بین‌المللى المپیک در بازی‌هاى المپیک:
1- اسکى، 2- بدمینتون 3- بسکتبال 4- بوکس 5- تکواندو 6- تیراندازى 7- تیروکمان 8- تنیس 9- تنیس روى میز 10 – جودو 11- دوچرخه‌سوارى 12- دوومیدانى 13- ژیمناستیک 14- سوارکارى 15- ورزش‌هاى سه گانه 16- شمشیربازى 17- شنا، شیرجه و واترپلو 18- فوتبال 19 – قایقرانى 20 – کشتى 21 – گلف 22 – والیبال 23 – وزنه‌بردارى 24- هندبال 25 – هاکى 26- راگبى 27- پنجگانه مدرن
ب: رشته‌هاى ورزشى تحت پوشش کمیته‌ بین‌المللى المپیک در مسابقات قهرمانى جهان:
1- اسکى 2- بدمینتون 3- بسکتبال 4- بوکس 5- تکواندو 6- تیراندازى 7- تیروکمان 8- تنیس 9- تنیس روى میز 10 – جودو 11- دوچرخه‌سوارى 12- دوومیدانى 13- ژیمناستیک 14- سوارکارى 15- ورزش‌هاى سه گانه 16- شمشیربازى 17- شنا، شیرجه و واترپلو 18- فوتبال 19 – قایقرانى 20 – کشتى 21 – گلف 22 – والیبال 23 – وزنه‌بردارى 24- هندبال 25 – هاکى 26- راگبى 27- اسکواش 28- اسکیت 29- بولینگ 30- شطرنج 31- کاراته (کومیته و کاتا اصلی) 32- کبدى 33- ووشو (تالو و ساندا) 34- بیسبال
ج: رشته‌هاى ورزشى تحت پوشش کمیته‌ بین‌المللى المپیک در بازی‌هاى آسیایی:
1- اسکى 2- بدمینتون 3- بسکتبال 4- بوکس 5- تکواندو 6- تیراندازى 7- تیروکمان 8- تنیس 9- تنیس روى میز 10 – جودو 11- دوچرخه‌سوارى 12- دوومیدانى 13- ژیمناستیک 14- سوارکارى 15- ورزش‌هاى سه گانه 16- شمشیربازى 17- شنا، شیرجه و واترپلو 18- فوتبال 19 – قایقرانى 20 – کشتى 21 – گلف 22 – والیبال 23 – وزنه‌بردارى 24- هندبال 25 – هاکى 26- راگبى 27- اسکواش 28- اسکیت 29- بولینگ 30- شطرنج 31- کاراته (کومیته و کاتا اصلی) 32- کبدى 33- ووشو (تالو و ساندا) 34- بیسبال 35- سپک تاکرا 37- سافت بال 38- سافت تنیس 39- کریکیت
د: رشته‌هاى ورزشى تحت پوشش کمیته‌ بین‌المللى المپیک در بازی‌هاى پارالمپیک:
1- تیر و کمان 2- بوچیا 3- گلبال 4- دوچرخه‌سوارى پیست 5- اسب سوارى 6- فوتبال هفت نفره 7- فوتبال پنج نفره 8- وزنه‌بردارى 9- قایقرانى 10 – جودو 11- تیراندازى 12- تنیس روى میز 13- تنیس با ویلچر 14- بسکتبال با ویلچر 15- راگبى با ویلچر 16- دوچرخه‌سوارى جاده 17- والیبال نشسته 18- شمشیر بازى 19 – شنا 20 – دوومیدانى 21 – اسکى آلپاین 22 – هاکى روى یخ 23 – کرلینگ با ویلچر 24- اسکى صحرانوردى 25 – باى اتلون (دوگانه)
تبصره: رشته‌هاى ورزشى فوق الذکر، بر مبناى آخرین تصمیمات کمیته‌ بین‌المللى المپیک تحت پوشش برنامه بازی‌هاى المپیک و بازی‌هاى آسیایى قرار می‌گیرند و چنانچه رشته ورزشى جدیدى ایجاد یا جایگزین گردد قهرمانان آن رشته نیز حائز شرایط بهره‌مندى از معافیت موضوع قانون و این آیین‌نامه خواهند بود.
* ماده سوم: وزارت ورزش و جوانان مکلف است افراد مشمول قانون و این آیین‌نامه را پس از دریافت کلیه مدارک، مستندات و احکام قهرمانى به ستاد کل نیروهاى مسلح معرفى نماید و ستاد کل نیز پس از بررسى و تایید مدارک، مراتب را به سازمان‌هاى وظیفه عمومى ناجا اعلام تا پس از گذراندن دوره آموزش نظامى نسبت به صدور کارت معافیت آنان با رعایت تشریفات قانونى اقدام گردد.
* ماده چهارم: ورزشکارانى که قبلا به دلیل نقص عضو از سربازى معاف شده‌اند، در بازی‌هاى پارالمپیک عناوین، اول، دوم و یا سوم را کسب نمایند یکى از فرزندان آنان براى یک بار از معافیت برخوردار خواهند شد.
* ماده پنجم: ورزشکارانى که در حین خدمت دوره ضرورت موفق به کسب عناوین قهرمانى موضوع قانون و این آیین‌نامه شوند از معافیت‌هاى مربوط برخوردار خواهند شد.
* ماده ششم: ورزشکاران و فرزندان قهرمانان پارالمپیکى موضوع قانون و این آیین‌نامه که پیش از تصویب این قانون عناوین قهرمانى را کسب نموده باشند نیز مشمول معافیت می‌گردند.
این آیین‌نامه در شش ماده و یک تبصره در تاریخ 16 دى 1392 تصویب و لازم الاجرا است.
کد خبر : ۴۴
اشتراک در