۶ شهریور ۱۴۰۰ ۲۱:۲۷
در حاشیه برگزاری بازی های توکیو ۲۰۲۰ انجام شد؛

دیدار رئیس و دبیر کمیته ملی پارالمپیک ایران با رئیس و نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک کره

دیدار رئیس و دبیر کمیته ملی پارالمپیک ایران با رئیس و نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک کره
 
در حاشیه برگزاری رقابت های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰، رئیس و دبیر کمیته پارالمپیک ایران با رئیس و دبیر نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک کره دیدار کردند.
محمد تابع، دبیراجرایی کمیته ملی پارالمپیک در خصوص این ملاقات گفت: گفتگوهای خوبی در خصوص دانش ورزش، تبادل مربی در رشته های که هر دو کشور در آن قوت دارند، استفاده از کمپ های تمرینی، تبادل مربی در رشته هایی که در آن کمبود داریم و انتقال دانش ورزش میان دو کشور صورت گرفت.
وی افزود: با توجه به اینکه رئیس کمیته ملی پارالمپیک کره به تازگی انتخاب شده است، مقرر شد موارد فوق و نیز انتقال تجربه های آکادمیک و پژوهشی در قالب تفاهم نامه ای تنظیم و بعد از بازی های پارالمپیک میان دو کشور به امضا برسد.
 
کد خبر : ۴,۳۸۳
اشتراک در