۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۲۳
۱۳۰ هزار دانش آموز ژاپنی بازی های توکیو ۲۰۲۰ را از نزدیک تماشا می کنند
 
 
با برگزاری بازیهای پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ و برنامه ریزی های انجام شده جهت افزایش آگاهی نسبت به جنبش پارالمپیک و افراد دارای معلولیت در کشور میزبان بازی ها، کمیته برگزاری بازی ها در تلاش است تا دانش آموزان ژاپنی بتوانند با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی، بازی ها را نزدیک تماشا کنند. 
یکی از مسئولین کمیته برگزاری توکیو ۲۰۲۰ در این خصوص اظهارداشت: حضور داشن آموزان در ورزشگاه ها به آنها کمک میکند درک صحیحی از تنوع و گستردگی به دست بیاورند و با پدیده های جهانی آشنا شوند.
بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ از تاریخ ۲۴ آگوست الی ۵ سپتامبر برگزار خواهد شد.
 
کد خبر : ۴,۳۵۰
اشتراک در