۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۹:۲۰
رژه کاروان پارالمپیک ایران در مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک توکیو 2020
کاروان پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران با نام " سردار دلها" در مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک توکیو 2020 رژه رفت.

زهرا نعمتی و نورمحمد آرخی نیز به عنوان پرچمداران کاروان  کشورمان پیشاپیش کاروان حضور داشتند.


رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 9
رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 8
رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 7
رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 6
رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 5
رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 4
رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 3
رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 2
رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 1

کد خبر : ۴,۳۴۶
اشتراک در