۲ شهریور ۱۴۰۰
گزارش تصویری - بخش اول

رژه کاروان پارالمپیک ایران در مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک توکیو 2020

رژه کاروان پارالمپیک ایران در مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک توکیو 2020
کاروان پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران با نام " سردار دلها" در مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک توکیو 2020 رژه رفت.

زهرا نعمتی و نورمحمد آرخی نیز به عنوان پرچمداران کاروان  کشورمان پیشاپیش کاروان حضور داشتند.


رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 9
رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 8
رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 7
رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 6
رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 5
رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 4
رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 3
رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 2
رژه کاروان پارالمپیک ایران - افتتاحیه پارالمپیک توکیو 2020 - بخش اول 1

کد خبر : ۴,۳۴۶