۱ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۳۵
فعالیت خبرنگاران  حاضر در مرکز رسانه ای بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰
 
خبرنگاران اعزامی به توکیو برای پوشش اخبار و رویدادهای بازی های پارالمپیک توکیو در مرکز رسانه ای بازی ها حضور دارند.
این مرکز امکانات رسانه ای مورد نیاز خبرنگاران را تایید می کند.

 

عکس: فاطمه هاشمی 
 

توکیو
توکیو
توکیو
توکیو
توکیو
توکیو

توکیو

کد خبر : ۴,۳۳۴
اشتراک در