۱ شهریور ۱۴۰۰
گزارش تصویری؛

فعالیت خبرنگاران حاضر در مرکز رسانه ای بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰

فعالیت خبرنگاران  حاضر در مرکز رسانه ای بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰
 
خبرنگاران اعزامی به توکیو برای پوشش اخبار و رویدادهای بازی های پارالمپیک توکیو در مرکز رسانه ای بازی ها حضور دارند.
این مرکز امکانات رسانه ای مورد نیاز خبرنگاران را تایید می کند.

 

عکس: فاطمه هاشمی 
 

توکیو
توکیو
توکیو
توکیو
توکیو
توکیو

توکیو

کد خبر : ۴,۳۳۴