۲۰ اَمرداد ۱۴۰۰
از سوی وزارت ورزش و جوانان صورت گرفت؛

پرداخت کمک هزینه به ورزشکاران و کادر فنی اعزامی به بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰

پرداخت کمک هزینه به ورزشکاران و کادر فنی اعزامی به بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰

 

وزارت ورزش و جوانان کمک هزینه تخصیصی به ورزشکاران و کادر فنی اعزامی به بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ را پرداخت کرد.

بر این اساس به ازای هر نفر ( ورزشکار و کادر فنی)  مبلغ سیصد میلیون ریال به فدراسیون های ذیربط پرداخت شد.
 
کد خبر : ۴,۳۰۰