۳۱ تیر ۱۴۰۰ ۲۳:۳۸
کمیته بین المللی پارالمپیک و سازمان جهانی بهداشت تفاهم نامه همکاری امضا کردند
  
به گزارش روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، سازمان جهانی بهداشت و کمیته بین المللی پارالمپیک به منظور ایجاد برابری و گسترش اقداماتی که منجر به توسعه ورزش و بهداشت می شود، اقدام به امضای تفاهم نامه همکاری نمودند.
این دو سازمان جهانی برای افزایش دسترسی به توانبخشی و فناوری های کمکی برای افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از برنامه جهانی بهداشت، و همینطور کاهش نابرابری های موجود در دسترسی به خدمات برای پاراورزشکاران و پارالمپین ها با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
دکتر تدروس آدانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، در خصوص این تفاهم نامه گفت: ورزش و بهداشت دو متحد هم هستند که به تقویت منافع متقابل می انجامند.
 اندرو پارسونز، رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک، هم در مورد این همکاری تاریخی افزود: این تفاهم نامه منافع بسیاری برای جامعه به همراه خواهد داشت چرا که ورزش، ابزار بسیار مهمی برای داشتن زندگی سالم و پویا به شمار می رود.
وی همچنین خاطر نشان کرد: همکاری کمیته بین المللی پارالمپیک با سازمان جهانی بهداشت فراتر از ترویج سبک زندگی سالم خواهد بود و به نقش بسیار مهم فناوری های کمکی در ایجاد دنیای فراگیر برای بیش از یک میلیارد افراد دارای معلولیت هم خواهد پرداخت.
 
کد خبر : ۴,۲۵۹
اشتراک در