۲۹ تیر ۱۴۰۰

کمیته بین المللی پارالمپیک به دنبال واگذاری حاکمیت پارادوومیدانی و پاراشنا

کمیته بین المللی پارالمپیک به دنبال واگذاری حاکمیت پارادوومیدانی و پاراشنا
 
به گزارش روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، کمیته بین المللی پارالمپیک از تمام سازمان های ورزشی، دولت ها ونهادها دعوت میکند تا در صورت علاقه مندی حاکمیت رشته های پارادوومیدانی و پاراشنا را به دست گیرند. 
این دو رشته که در حال حاضر تحت نظر کمیته بین المللی پارالمپیک در بن آلمان اداره می شوند از حیث تعداد شرکت کننده، دارای بیشترین ورزشکار در برنامه بازی های پارالمپیک می باشند.
 در توکیو 2020، از هر 4 ورزشکار، یک نفر در رشته دوومیدانی حضور دارد و در مجموع 1100 ورزشکار در 167 ماده دوومیدانی و 620 ورزشکار در 146 ماده در رشته شنا با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. 
این تصمیم در راستای پیشنهاد بازبینی مدیریتی کمیته بین المللی پارالمپیک در اکتبر 2019 در جهت استقلال رشته های ورزشی از این سازمان اتخاذ شده است، و در صورتی که این پیشنهاد به تایید مجمع عمومی کمیته بین المللی پارالمپیک برسد، فرآیند مناقصه اوایل سال 2022 آغاز خواهد شد.
 
کد خبر : ۴,۲۵۳