۲۶ تیر ۱۴۰۰
با اعلام کمیته برگزاری مسابقات؛

کمپ های تمرینی بازی های پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ معرفی شد

کمپ های تمرینی بازی های پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ معرفی شد
 
به گزارش کمیته ملی پارالمپیک، کمیته برگزاری بازی های المپیک وپارالمپپیک پاریس ۲۰۲۴ در فاصله سه سال تا برگزاری این رویداد، کمپ های تمرینی ویژه تیم های المپیکی و پارالمپیکی را معرفی کرد.
این اقدام با راه اندازی وب سایتی صورت گرفته و کمیته های ملی المپیک و پارالمپپیک کشورها می توانند با استفاده از این وب سایت امکانات موجود در بیش از ۷۷۰ کمپ تمرینی معرفی شده را بررسی نموده و ورزشکاران خود را برای آمادگی هر چه بیشتر به کمپ ها اعزام کنند.
 
کد خبر : ۴,۲۳۹