۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۲۸
برنامه حضور کادر پزشکی کاروان توکیو 2020 در محل کمیته پارالمپیک اعلام شد
 
کادر پزشکی کاروان ایران در بازی های پارالمپیک توکیو 2020  تا زمان اعزام کاروان در محل کمیته ملی پارالمپیک حضور خواهند داشت.

 

بر این اساس برنامه حضور کادر پزشکی به شرح زیر اعلام شده است:
-دکتر سخنگویی ( فیزیوتراپ) روزهای زوج 
-دکتر براتی ( پزشک) روزهای یکشنبه و سه شنبه 
-خانم صالحی ( پرستار) روزهای یکشنبه و  دوشنبه 
 
کد خبر : ۴,۲۲۶
اشتراک در