۱۴ تیر ۱۴۰۰
در کمیته ملی پارالمپیک برگزار می شود؛

نشست خبری سرپرست کاروان ایران در بازی های پارالمپیک توکیو 2020

نشست خبری سرپرست کاروان ایران در بازی های پارالمپیک توکیو 2020
 
هادی رضایی، سرپرست کاروان پارالمپیک ایران در بازی های توکیو 2020، در خصوص آخرین شرایط کاروان با اصحاب رسانه گفتگو می کند.
این نشست خبری روز یکشنبه، 20 تیر ماه از ساعت 9:30 در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار خواهد شد.
 
تعداد بازدید : ۳۲۴
کد خبر : ۴,۲۰۹