۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۰۲
در جریان یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه هیات رئیسه و اجرایی؛

شش نفر از اعضای حقیقی مجمع عمومی عادی کمیته ملی پارالمپیک تعیین شدند

شش نفر از اعضای حقیقی مجمع عمومی عادی کمیته ملی پارالمپیک تعیین شدند
 
درجریان برگزاری یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، شش نفر از اعضای حقیقی مجمع عمومی این کمیته تعیین شدند.
بر این اساس و با تایید هیات اجرایی، هادی رضایی از میان افرادی که دارای کرسی بین المللی هستند، به عنوان جانشین بهروزبرجسته که امکان حضور در مجمع را ندارد، انتخاب شد.
همچنین بتول مشرف جوادی، طاهره طاهریان، رقیه اله کرمی، علیرضا صفارزاده و سید احمد سید باقری که پیش از این به عنوان کارشناس خبره درمجمع حضور داشتند، مجددا برای شرکت در مجمع عمومی سال 1400 تایید شدند.
 

جلسه
جلسه

کد خبر : ۴,۲۰۷
اشتراک در