۲۲ خرداد ۱۴۰۰
به صورت مجازی برگزار می شود؛

نشست خبری دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک و سرپرست کاروان ایران در بازی های توکیو ۲۰۲۰

نشست خبری دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک و سرپرست کاروان ایران در بازی های توکیو ۲۰۲۰
 
محمد تابع، دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک و هادی رضایی، سرپرست کاروان ایران در بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰، در خصوص آخرین وضعیت سهمیه ها و شرایط کاروان با اصحاب رسانه گفتگو می کنند.
این نشست خبری به صورت مجازی و از ساعت ۹:۳۰ برگزار می شود.
 
تعداد بازدید : ۳۸۵
کد خبر : ۴,۱۵۰