۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۵:۴۶

کنفرانس های یافته های نوین در ورزش های پارالمپیکی

کنفرانس های یافته های نوین در ورزش های پارالمپیکی
آکادمی ملی پارالمپیک در نظر دارد در راستای توسعه ورزش های پارالمپیک در کشور مجموعه کنفرانس های علمی-ترویجی با عنوان یافته های نوین در ورزش های پارالمپیکی برگزار نماید.
آکادمی ملی پارالمپیک در نظر دارد در راستای توسعه ورزش های پارالمپیک در کشور مجموعه کنفرانس های علمی-ترویجی با عنوان یافته های نوین در ورزش های پارالمپیکی برگزار نماید.
 
این مجموعه به منظور توسعه منابع علمی و ادبیات پژوهشی در زمینه های مرتبط با ارتقای عملکرد ورزشکاران پارالمپیکی است.
 
محورهای کنفرانس شامل موارد زیر می‌باشد:
- آمادگی روانی در ورزشکاران
- بیومکانیک مهارت‌ها در ورزش‌ها
- مانیتورینگ عملکرد ورزشکاران
- روش‌های تمرین و بهینه سازی عملکرد ورزشکاران
- آسیب شناسی و پیشگیری از آسیب‌های ورزشی در ورزشکاران

 

مجموعه کنفرانس های علمی-ترویجی
کد خبر : ۴,۰۹۶
اشتراک در