۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

بخش دوم گزارش تصویری واکسیناسیون کاروان اعزامی ایران به پارالمپیک توکیو۲۰۲۰

بخش دوم گزارش تصویری واکسیناسیون کاروان اعزامی ایران به پارالمپیک توکیو۲۰۲۰
دومین مرحله از واکسیناسیون اعضای کاروان اعزامی ایران به بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰، روز یکشنبه، دوازدهم اردیبهشت ماه انجام شد.
دومین مرحله از واکسیناسیون اعضای کاروان اعزامی ایران به بازی‌های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰، روز یکشنبه، دوازدهم اردیبهشت ماه انجام شد.

 

واکسیناسیون کرونا
واکسیناسیون کرونا
واکسیناسیون کرونا
واکسیناسیون کرونا
واکسیناسیون کرونا
واکسیناسیون کرونا
واکسیناسیون کرونا
واکسیناسیون کرونا
واکسیناسیون کرونا
واکسیناسیون کرونا

 
عکس: مریم مجد
تعداد بازدید : ۲۰۹
کد خبر : ۴,۰۸۷