۱۹ بهمن ۱۳۹۹

دکتر سخنگویی به عنوان مسئول فیزیوتراپی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد

دکتر سخنگویی به عنوان مسئول فیزیوتراپی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد
طی حکمی از سوی محمد تابع، دبیراجرایی کمیته ملی پارالمپیک، دکتر یحیی سخنگویی به عنوان مسئول فیزیوتراپی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.
طی حکمی از سوی محمد تابع، دبیراجرایی کمیته ملی پارالمپیک، دکتر یحیی سخنگویی به عنوان مسئول فیزیوتراپی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:
"احتراما نظر به سوابق و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم شما را به عنوان مسئول فیزیوتراپی کمیته ملی پارالمپیک منصوب می نمایم.
امید است با توجه به شرح وظایف جاری و محوله در خدمت به جامعه هدف موفق باشید."
تعداد بازدید : ۲۷۸
کد خبر : ۴,۰۵۶