۱۸ بهمن ۱۳۹۹

رونمایی از تجهیزات تولید ملی و نشست خسروی وفا با اصحاب رسانه برگزار خواهد شد

رونمایی از تجهیزات تولید ملی و نشست خسروی وفا با اصحاب رسانه برگزار خواهد شد
مراسم "رونمایی از تجهیزات تولید ملی کمیته ملی پارالمپیک و نشست محمود خسروی وفا، رییس کمیته ملی پارالمپیک با اصحاب رسانه" روز دوشنبه ۲۰ بهمن ساعت ۱۰ در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار خوهد شد.
مراسم "رونمایی از تجهیزات تولید ملی کمیته ملی پارالمپیک و نشست محمود خسروی وفا، رییس کمیته ملی پارالمپیک با اصحاب رسانه" روز دوشنبه ۲۰ بهمن ساعت ۱۰ در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار خوهد شد.
 
در حاشیه این برنامه، "نمایشگاه عکس بیستمین سال تاسیس کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران" در معرض دید مدعوین قرار خواهد گرفت.
کد خبر : ۴,۰۵۳