۵ بهمن ۱۳۹۹ ۰۰:۲۰
آکادمی کمیته ملی پارالمپیک برگزار می کند؛ برنامه آموزشی " به سوی توکیو ۱+۲۰۲۰ "
اولین وبینار از برنامه آموزشی "به سوی توکیو ۱+۲۰۲۰" با تدریس خانم دکتر علیزاده، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع تغذیه ویژه ورزشکاران پارالمپیکی و با مشارکت اردونشینان پارالمپیکی، برگزار شد.
اولین وبینار از برنامه آموزشی "به سوی توکیو ۱+۲۰۲۰" با تدریس خانم دکتر علیزاده، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع تغذیه ویژه ورزشکاران پارالمپیکی و با مشارکت اردونشینان پارالمپیکی، برگزار شد.
اولین هفته  آموزشی به سوی توکیو، از شنبه، چهارم بهمن ماه آغاز شده و تا پنج شنبه با برگزاری وبینارهای مختلف ادامه خواهد داشت. 
 اعضای دپارتمان های تخصصی آکادمی ملی پارالمپیک در حوزه های پزشکی ورزشی، تغذیه و مکمل، داروسازی، روانشناسی، فیزیولوژی ورزشی و پیشگیری از آسیب های ورزشي در این برنامه به تدریس مطالب کاربردی ویژه ورزشکاران پارالمپیکی می پردازند.
این برنامه تا زمان اعزام و در قالب ۱۰ هفته آموزشی ادامه خواهد یافت.
کد خبر : ۴,۰۴۴
اشتراک در