۹ مهر ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه زمان بندی تمرین در ورزشهای پارالمپیکی

برگزاری-کارگاه-زمان-بندی-تمرین-ویژه-ورزشکاران-پارالمپیکی
کارگاه زمان بندی تمرین ویژه مربیان ورزشکاران پارالمپیکی دارای اولویت کسب مدال در بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰، به میزبانی کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.

 کارگاه زمان بندی تمرین ویژه مربیان ورزشکاران پارالمپیکی دارای اولویت کسب مدال در بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰، به میزبانی کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.
این کارگاه، به مدرسی دکتر محمد فشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو دپارتمان ارتقای عملکرد ورزشکاران پارالمپیکی، برای مربیان ورزشکارانی که از اولویت کسب مدال برای بازی های توکیو ۲۰۲۰ برخوردار هستند تدارک دیده شده بود.پیش از برگزاری این کارگاه، مربیان برنامه های خود را به دپارتمان ارتقای عملکرد ورزشکاران پارالمپیکی آکادمی ملی پارالمپیک ارسال نمودند تا توسط کارشناسان مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
برنامه های ارائه شده پس از تحلیل و بررسی توسط کارشناسان، در کارگاه ذکر شده و با حضور مربیان و کارشناسان مورد بازطراحی و بهبود قرار گرفت و فضایی تعاملی همراه با درگیری تئوری و عملی مربیان ایجاد نمود.مربیان رشته های تیراندازی، جودو، دو ومیدانی، قایقرانی و تکواندو در این نشست حضور داشتند.

عکس: امیر سلطانی


تعداد بازدید : ۲۱۸
کد خبر : ۳,۹۶۵