۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۶:۴۴

سنگ مزار زنده یاد سیامند رحمان نصب شد

سنگ-مزار-زنده-یاد-سیامند-رحمان-نصب-شد
در راستای سفر اخیر دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک به اشنویه، زادگاه زنده یاد سیامند رحمان، و برگزاری نشست مشترک با مسئولین این شهر، اولین گام ازاقدامات مربوط به ساخت مقبره این قهرمان ارزنده اجرایی شد.
در راستای سفر اخیر دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک به اشنویه، زادگاه زنده یاد سیامند رحمان، و برگزاری نشست مشترک با مسئولین این شهر، اولین گام ازاقدامات مربوط به ساخت مقبره این قهرمان ارزنده اجرایی شد.
در این خصوص شهرداری اشنویه طی روزهای اخیر سنگ مزار زنده یاد سیامند رحمان، قهرمان نام آور پارالمپیک ایران و جهان را نصب کرد و مقرر است در آینده نزدیک نیز سایر اقدامات مرتبط با ساخت بنای یادبود وی با همکاری مشترک شهرداری و فرمانداری شهرستان اشنویه و کمیته ملی پارالمپیک اجرایی شود.
زنده یاد سیامند رحمان، قوی ترین پارالمپین جهان، یازدهم اسفند ماه سال گذشته دار فانی را وداع گفت.
کد خبر : ۳,۹۴۳
اشتراک در