۱۵ تیر ۱۳۹۹

محمد رضا محمود خانی به عنوان سرپرست معاونت فنی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد

محمد-رضا-محمود-خانی-به-سمت-سرپرست-کمیته-ملی-پارالمپیک-منصوب-شد
با صدور حکمی ازسوی محمد تابع، سرپرست دبیری کمیته ملی پارالمپیک،دکتر محمد رضا محمود خانی به عنوان سرپرست معاونت فنی این کمیته منصوب شد.
با صدور حکمی ازسوی محمد تابع، سرپرست دبیری کمیته ملی پارالمپیک،دکتر محمد رضا محمود خانی به عنوان سرپرست معاونت فنی این کمیته منصوب شد.
محمود خانی پیش از این عهده دار مسئولیت ریاست آکادمی ملی پارالمپیک شده است که با حفظ این سمت،به عنوان سرپرست معاونت فنی نیز فعالیت خواهد نمود.

کد خبر : ۳,۹۲۲