۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۶:۴۴
خزانه-دار-جدید-و-مدیر-طرح-و-برنامه-کمیته-ملی-پارالمپیک-منصوب-شدند
طی احکام جداگانه از سوی محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، سرپرست خزانه داری و مدیر طرح و برنامه کمیته ملی پارالمپیک منصوب شدند.
طی احکام جداگانه از سوی محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، سرپرست خزانه داری و مدیر طرح و برنامه کمیته ملی پارالمپیک منصوب شدند.
به دنبال استعفای خزانه دار سابق کمیته ملی پارالمپیک و بنا به پیشنهاد ریاست کمیته و تصویب هیات اجرایی، حمید رضا غریب، به عنوان سرپرست خزانه داری کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.
همچنین طی حکمی، شهرام منکرسی نیز به عنوان مدیرطرح و برنامه این کمیته منصوب و معرفی شد.


کد خبر : ۳,۹۱۰
اشتراک در