۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

انعکاس تمرینات ورزشکاران ایرانی در وب سایت کمیته بین المللی پارالمپیک/ قدردانی IPC از کمیته ملی پارالمپیک ایران

انعکاس-تمرینات-ورزشکاران-ایرانی-در-وب-سایت-کمیته-بین-المللی-پارالمپیک-قدردانی-ipc-از-کمیته-ملی-پارالمپیک-ایران
وب سایت رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک ویدئویی ازورزشکاران پارالمپیکی ایرانی را که در دوران همه گیری ویروس کوید۱۹ تمرینات ورزشی خود را در منزل انجام می دهند، منتشر کرد.

وب سایت رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک ویدئویی ازورزشکاران پارالمپیکی ایرانی را که در دوران همه گیری ویروس کوید۱۹ تمرینات ورزشی خود را در منزل انجام می دهند، منتشر کرد.

این اقدام در راستای حمایت از تمرینات ورزشکاران پارالمپیکی در سراسر دنیا که این روزها مجبور به خانه نشینی و حفظ آمادگی خود در شرایط قرنطینه هستند، انجام شده و در همین ارتباط کمیته ملی پارالمپیک ایران گزیده ای از تمرینات ورزشکاران پارالمپیکی خود را برای IPC ارسال نمود که مورد قدردانی این کمیته نیز قرار گرفت.

تعداد بازدید : ۲۰۵
کد خبر : ۳,۹۰۳