۷ اسفند ۱۳۹۸

انتصاب کادر فنی تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران جهت حضور در بازیهای پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰

انتصاب-کادر-فنی-تیم-ملی-بسکتبال-با-ویلچر-ایران-جهت-حضور-در-بازیهای-پارالمپیک-توکیو-۲۰۲۰
با توجه به حضور تیم ملی بسکتبال با ویلچر در بازیهای پارالمپیک توکیو به پیشنهاد فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، عباس آقاکوچکی به عنوان سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر منصوب گردید تا هدایت این تیم را در بازیهای پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ بر عهده بگیرد.

با توجه به حضور تیم ملی بسکتبال با ویلچر در بازیهای پارالمپیک توکیو به پیشنهاد فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، عباس آقاکوچکی به عنوان سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر منصوب گردید تا هدایت این تیم را در بازیهای پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ بر عهده بگیرد.


پیرو این انتصاب و بنا به پیشنهاد سرمربی و مطابق با آئین‌نامه پارالمپیک، کمال عشق به عنوان مربی و مسعود فلاح به عنوان کمک مربی در کنار ایشان کار آماده‌سازی تیم را آغاز می‌نمایند.
کمیته ملی پارالمپیک برای این تیم آروزی موفقیت می‌نماید.

تعداد بازدید : ۱۶۲
کد خبر : ۳,۸۵۵