۳۰ شهریور ۱۳۹۸

هفدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک برگزار می شود

هفدهمین-مجمع-عمومی-کمیته-ملی-پارالمپیک-برگزار-می-شود
هفدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک اول مهر ماه در محل سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار خواهد شد.
هفدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک اول مهر ماه در محل سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار خواهد شد.
این مجمع با حضور کلیه اعضا و با دستور جلسه ارائه گزارش فعالیت ها و علمکرد کمیته ملی پارالمپیک توسط دبیر اجرایی، ارائه گزارش مالی و حسابرسی، بررسی اصلاحات مورد نیاز د ر اساس نامه و همچنین تصویب نمودار تشکیلاتی کمیته و انتخابات به جهت تعیین بازرس قانونی و یک عضو هیات اجرایی برگزار می شود.
با توجه به استعفای آقای مسعود اشرفی، بازرس اسبق کمیته ملی پارالمپیک که در جریان مجمع انتخاباتی این کمیته در آذر ماه سال ۹۷ به این سمت انتخاب شده بود، مقرر شد انتخاب بازرس جدید در جریان برگزاری هفدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک صورت پذیرد و در مهلت قانونی ثبت نام،آقایان سید محمد پولادگر، جهانگیر فدایی و امیر ماندگار فرد جهت تصدی پست بازرسی اعلام آمادگی نمودند.
همچنین با توجه به انتخاب آقای هادی رضایی به عنوان دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک و نظر به اینکه وی سال گذشته در جریان مجمع انتخاباتی کمیته به عنوان عضو هیات اجرایی انتخاب شده بود و به واسطه قبول پست دبیر اجرایی از سمت هیات اجرایی استعفا داد، بر این اساس و به منظور تکمیل اعضای هیات اجرایی، انتخابات جهت مشخص شدن فرد جایگزین، در جریان برگزاری هفدهمین مجمع عمومی، برگزار خواهد شد.
بر این اساس، آقایان جهانگیر فدایی، بهروز برجسته محبی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، امیر ماندگار فرد و خانم ها الهه شیعه و فریبا محمدی، برای شرکت در انتخابات هیات اجرایی ثبت نام کردند.


تعداد بازدید : ۱۸۰
کد خبر : ۳,۷۷۶