۱۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۲۴

چهارمین جلسه ستاد اجرایی بزرگداشت روز ملی و هفته پارالمپیک برگزار شد

چهارمین-جلسه-ستاد-اجرایی-بزرگداشت-روز-ملی-و-هفته-پارالمپیک-برگزار-شد
کمیته ملی پارالمپیک امروز میزبان چهارمین نشست ستاد اجرایی بزرگداشت روز ملی و هفته پارالمپیک بود.
کمیته ملی پارالمپیک امروز میزبان چهارمین نشست ستاد اجرایی  بزرگداشت روز ملی و هفته پارالمپیک بود.
در این نشست گزارشی از سوی حسین شهریاری، دبیر ستاد، در خصوص اقدامات صورت گرفته ارائه و از مسئولین کمیته های حاضر در ستاد درخواست شد در خصوص ارائه درخواست ها و برنامه های خود در اسرع وقت اقدام نمایند.
همچنین مسئولین کمیته های آموزش، تبلیغات، روابط عمومی، پشتیبانی، مشارکت ها، پزشکی، اداری  و دبیرخانه و نیز مسئول هیات تهران در خصوص اقدامات صورت گرفته گزارشی ارائه دادند.







عکس: امیر سلطانی 


کد خبر : ۳,۷۶۴
اشتراک در