۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸

محمد هادی هادیزاده به عنوان مسئول کمیسیون روان شناسی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد

محمد-هادی-هادیزاده-به-عنوان-مسئول-کمیسیون-روان-شناسی-کمیته-ملی-پارالمپیک-منصوب-شد
طی حکمی از سوی دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، محمد هادی هادیزاده به عنوان مسئول کمیسیون روان شناسی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.
طی حکمی از سوی دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، محمد هادی هادیزاده به عنوان مسئول کمیسیون روان شناسی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.
با حکم هادی رضایی،دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک محمد هادی هادیزاده به عنوان مسئول کمیسیون روان شناسی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.
بر این اساس از این پس کلیه اقدامات مرتبط با روان شناسی ورزشکارانی که برای حضور د ربازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ آماده می شوند و نیز سایر تیم های ملی، بانظارت مسئول کمیسیون روان شناسی انجام خواهد شد.


تعداد بازدید : ۳۴۱
کد خبر : ۳,۷۵۰