۱۳ اَمرداد ۱۳۹۸

محمد صفری به عنوان مسئول فیزیوتراپی تیم های ملی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد

محمد-صفری-به-عنوان-مسئول-فیزیوتراپی-تیم-های-ملی-کمیته-ملی-پارالمپیک-منصوب-شد
با حکم هادی رضایی، دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک محمد صفری به عنوان مسئول فیزیوتراپی تیم های ملی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.
با حکم هادی رضایی،دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک محمدصفری به عنوان مسئول فیزیوتراپی تیم های ملی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.
بر این اساس از این پس کلیه اقدامات مرتبط با فیزیوتراپی ورزشکاران تیم های ملی و تیم های اعزامی به بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰، با نظارت مسئول فیزیوتراپی کمیته ملی پارالمپیک انجام خواهد شد.
تعداد بازدید : ۲۹۷
کد خبر : ۳,۷۴۳