۱۲ اَمرداد ۱۳۹۸

یحیی سخنگویی به عنوان رئیس کمیسیون کلاس بندی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد

یحیی-سخنگویی-به-عنوان-رئیس-کمیسیون-کلاس-بندی-کمیته-ملی-پارالمپیک-منصوب-شد
دکتر یحیی سخنگویی به عنوان رئیس کمیسیون کلاس بندی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.
دکتر یحیی سخنگویی به عنوان رئیس کمیسیون کلاس بندی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.
طی حکمی از سوی هادی رضایی، دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک و با توجه به اصل مهم کلاس بندی و اهمیت آن در اعزام ورزشکاران به رقابت های برون مرزی و نیز تجربیات ارزشمند  دکتر یحیی سخنگویی، وی به عنوان رئیس کمیسیون کلاس بندی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.
کمیسیون کلاس بندی کمیته ملی پارالمپیک بر عملکرد کلیه کلاس بندان همکار با کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون های ورزشی  و نیز فرآیند کلاس بندی ورزشکاران نظارت دارد و اقدامات مورد نظر در این زمینه را مدیریت خواهد نمود.


تعداد بازدید : ۲۷۹
کد خبر : ۳,۷۴۱