۹ اَمرداد ۱۳۹۸

بهمن تاروردی زاده به عنوان مسئول بدن سازی تیم های ملی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد

بهمن-تاروردی-زاده-به-عنوان-مسئول-بدن-سازی-تیم-های-ملی-کمیته-ملی-پارالمپیک-منصوب-شد
طی حکمی از سوی هادی رضایی، دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، دکتر بهمن تاروردی زاده به عنوان مسئول بدن سازی تیم های ملی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.
طی حکمی از سوی هادی رضایی، دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، دکتر بهمن تاروردی زاده به عنوان مسئول بدن سازی تیم های ملی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.
از این پس کلیه برنامه های بدن سازی تیم های ملی با نظارت دکتر تاروردی زاده انجام خواهد شد و مربیان و سرمربیان موظفند برنامه های خود در این خصوص را با تایید مسئول بدن سازی اجرایی نمایند.
این اقدام در راستای یکپارچه سازی روند آماده سازی ورزشکاران به ویژه برای بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ و رویدادهای آتی انجام شده است.


تعداد بازدید : ۳۹۷
کد خبر : ۳,۷۴۰