۲۶ تیر ۱۳۹۸

وب سایت IPC خبر داد: رستمی اولین عنوان قهرمانی جهان خود را از مسابقات نورسلطان دریافت کرد

وب سایت رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک در خصوص کسب اولین عنوان قهرمانی جهان رستمی از مسابقات جهانی پاراوزنه برداری نورسلطان مطلبی منتشر کرد.
وب سایت رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک در خصوص کسب اولین عنوان قهرمانی جهان رستمی از مسابقات جهانی پاراوزنه برداری نورسلطان مطلبی منتشر کرد.
در این خبر آمده است: روح اله رستمی، پاراوزنه  بردار ۳۰ ساله ایرانی توانست با کسب مدال طلا در دسته ۸۰ کیلوگرم انتظارات را برآورده کند و در طول رقابت، با آرامش وزنه های انتخابی را به آرامی افزایش داد و در نهایت با مهار وزنه ۲۳۶ کیلوگرمی به عنوان قهرمانی دست یافت.
او در بازی های پاراآسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ هم توانست با کسب مدال طلا، رکورد جهان در دسته ۷۲ کیلوگرم را به نام خود ثبت کند.
در ادامه این خبر در خصوص نادر مرادی نیز آمده است:  انتظار می رفت مرادی هم به نشان طلا دست پیدا کند اما در نهایت با ثبت رکورد ۲۰۲ کیلوگرم به نشان نقره دسته ۷۲ کیلوگرم بسنده کرد.
کد خبر : ۳,۷۲۸