۱۳ آبان ۱۳۹۷

انتخاب هفده عضو مجمع انتخاباتی کمیته در جلسه هیأت رئیسه و اجرایی

انتخاب-هفده-عضو-مجمع-انتخاباتی-کمیته-در-جلسه-هیأت-رئیسه-و-اجرایی
بر اساس ۵ بند از ماده ۸ اساسنامه جدید کمیته ملی پارالمپیک و در جلسه ۱۵۸ هیأت رئیسه و اجرایی کمیته در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵، هفده نفر از اعضای مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک توسط هیأت رئیسه انتخاب و از آنان جهت حضور در مجمع دعوت به عمل آمد.
بر اساس ۵ بند از ماده ۸ اساسنامه جدید کمیته ملی پارالمپیک و در جلسه ۱۵۸ هیأت رئیسه و اجرایی کمیته در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵، هفده نفر از اعضای مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک توسط هیأت رئیسه انتخاب و از آنان جهت حضور در مجمع به شرح ذیل دعوت به عمل آمد:


بند "ت" (خبرگان ورزشی):
۱- دکتر غفور کارگری
۲- امیر ماندگارفرد
۳- سید احمد سید باقری
۴- طاهره طاهریان
۵- رقیه اله کرمی

بند "ح" (اعضای ایرانی مجامع بین المللی) :
۱- دکتر مرتضی نجفی (کلاسبند بین المللی IBSA)
۲- دکتر محمدکاظم واعظ موسوی (کلاسبند بین المللی INAS)
۳- دکتر بهروز برجسته (کلاسبند بین المللی CPISRA)
۴- مریم شکوهی (عضو هیأت اجرایی IWAS)

بند "ر" (نماینده مربیان و داوران):
۱- هادی رضایی (مربی آقایان)
۲- الهه شیعه (مربی بانوان)
۳- ابراهیم فیروزی (داور آقایان)
۴- دکتر فریبا محمدی (داور بانوان)

بند "ز" (نماینده ورزشکاران آقایان):
۱- سیامند رحمان
۲- داود علی پوریان

بند "ژ" (نماینده ورزشکاران بانوان):
۱- زهرا نعمتی
۲- ساره جوانمردی

تعداد بازدید : ۱۹۷
کد خبر : ۳,۶۰۰