کمیته ملی پارالمپیک / قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

بازدید کننده گرامی، در این بخش فایل‌های PDF قوانین و مقررات رشته‌های ورزشی و همچنین قوانین کلاسبندی قرار داده شده است. شما می‌توانید از طریق تب‌های جدول زیر با کلیک روی لینک هر بخش، فایل مورد نظر خود را مشاهده و دانلود نمایید.
 
تنیس با ویلچر
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
بسکتبال با ویلچر
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
تنیس روی میز
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
شنا
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
اسکی آلپاین
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
والیبال نشسته
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
تیراندازی
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
وزنه برداری
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
کانو
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
جودو
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
گلبال
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
فوتسال
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
فوتبال 7 نفره
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
بوچیا
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
دو و میدانی
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
دوچرخه سواری
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
تنیس با ویلچر
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
بسکتبال و ویلچر
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
تنیس روی میز
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
شنا
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
والیبال نشسته
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
اسکی آلپاین
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
تیراندازی
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
تکواندو
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
وزنه برداری
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
شمشیربازی
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
فوتبال 7 نفره
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
بوچیا
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
دو و میدانی
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]
تیر و کمان
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ]