۱۷ بهمن ۱۳۹۹

ظرفیت مناطق اختصاصی خبرنگاران حاضر در المپیک و پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ کاهش یافت

ظرفیت مناطق اختصاصی خبرنگاران حاضر در المپیک و پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ کاهش یافت
ظرفیت منطقه خبرنگاران و عکاسان پوشش دهنده بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو به عنوان بخشی از اقدامات تضمین محیط امن، به نصف کاهش یافته، همچنین سیستم رزرو روزانه برای حضور در ورزشگاه مسابقه پیشنهاد شده است. البته این پروسه برای مرکز اصلی رسانه (MPC) نخواهد بود.
ظرفیت منطقه خبرنگاران و عکاسان پوشش دهنده بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو به عنوان بخشی از اقدامات تضمین محیط امن، به نصف کاهش یافته، همچنین سیستم رزرو روزانه برای حضور در ورزشگاه مسابقه پیشنهاد شده است. البته این پروسه برای مرکز اصلی رسانه (MPC) نخواهد بود.
مطابق پروتکل‌های بهداشتی که توسط توکیو ۲۰۲۰ منتشر شده، الزامات مربوط به فاصله فیزیکی در MPC، میکسدزون مطبوعاتی، اتاق‌های کنفرانس، موقعیت عکس و سالن رسانه باعث کاهش قابل توجه ظرفیت‌ها شده است.
با توجه به این پروتکل‌ها، در کل مطبوعات و عکاسی در این بازی ها به طور متوسط ۵۰ درصد ضرر کرده است. کمیته برگزاری بازی‌ها اصرار داشت با وجود کاهش فضای رسانه‌ای، تعداد رسانه‌ها را در توکیو کاهش نخواهد داد.
خبرنگاران در زمان حضور در بازی‌های توکیو باید مرتب از جمله در زمان سفر به ژاپن، در زمان اقامت و همین طور قبل از خروج مورد آزمایش قرار بگیرند.
کد خبر : ۴,۰۵۱