۲۲ آذر ۱۳۹۹

تمدید شد / فراخوان ثبت نام از داوطلبان عضویت در کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمیپک

تمدید-شد-فراخوان-ثبت-نام-از-داوطلبان-عضویت-در-کمیسیون-ورزشکاران-کمیته-ملی-پارالمیپک
پیرو فراخوان ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمیپک که هفته گذشته اطلاع‌رسانی شد، با توجه به اینکه طبق آئین‌نامه کمیسیون ورزشکاران مبنی بر لزوم حضور ۲ تن از بانوان ورزشکار و ۱ تن از ورزشکاران نابینایان و کم‌بینایان و همچنین ترکیب ۹ نفری اعضا و ۲ عضو علی‌البدل، چنین شرایطی در ثبت نام داوطلبان محرز نشده است، بنابراین مهلت ثبت نام داوطلبان براساس مندرجات فراخوان قبلی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ تمدید می‌گردد.
پیرو فراخوان ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمیپک که هفته گذشته اطلاع‌رسانی شد، با توجه به اینکه طبق آئین‌نامه کمیسیون ورزشکاران مبنی بر لزوم حضور ۲ تن از بانوان ورزشکار و ۱ تن از ورزشکاران نابینایان و کم‌بینایان و همچنین ترکیب ۹ نفری اعضا و ۲ عضو علی‌البدل، چنین شرایطی در ثبت نام داوطلبان محرز نشده است، بنابراین مهلت ثبت نام داوطلبان براساس مندرجات فراخوان قبلی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ تمدید می‌گردد.

تعداد بازدید : ۲۲۱
کد خبر : ۴,۰۱۹