۱ مهر ۱۳۹۸

پولادگر به عنوان بازرس قانونی و ماندگار فرد به عنوان عضو هیات اجرایی انتخاب شدند

پولادگر-به-عنوان-بازرس-قانونی-و-ماندگار-فرد-به-عنوان-عضو-هیات-اجرایی-انتخاب-شدند
در جریان برگزاری هفدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک، انتخابات به جهت تعیین بازرس و یک نفر عضو هیات اجرایی برگزار شد.
در جریان برگزاری هفدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک، انتخابات به جهت تعیین بازرس و یک نفر عضو هیات اجرایی برگزار شد.

با توجه به استعفای مسعود اشرفی بازرس اسبق کمیته ملی پارالمپیک که در جریان مجمع انتخاباتی این کمیته در آذر ماه سال ۹۷ به این سمت انتخاب شده بود، مقرر شد انتخاب بازرس جدید در جریان برگزاری هفدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک صورت پذیرد و در مهلت قانونی ثبت نام، سیدمحمد پولادگر، جهانگیر فدایی و امیر ماندگارفرد جهت تصدی پست بازرسی اعلام آمادگی کردند.در نهایت با توجه به انصراف ماندگار فرد و فدایی از کاندیداتوری برای پست بازرسی، سید محمود پولادگر با کسب ۴۰ رای از ۴۳ رای ماخوذه، به صورت قانونی به عنوان بازرس کمیته ملی پارالمپیک انتخاب شد.برای پست هیات اجرایی نیز جهانگیر فدایی، بهروز برجسته محبی، سیدمحمد کاظم واعظ موسوی، امیر ماندگارفرد، الهه شیعه و فریبا محمدی، ثبت نام نمودند که با انصراف فدایی و برجسته، انتخابات میان ۴ کاندیدای باقی مانده صورت گرفت و در نهایت امیر ماندگار فرد با ۲۲ رای، به عنوان عضو جدید هیات اجرایی انتخاب شد و سید محمد کاظم واعظ موسوی نیز ۱۰ رای، فریبا محمدی ۹ رای و الهه شیعه نیز ۲ رای کسب کردند.


تعداد بازدید : ۱۷۸
کد خبر : ۳,۷۷۸