۱۲ شهریور ۱۳۹۸

برگزاری اولین مرحله از آزمونهای سنجش قابلیت های جسمانی تیم ملی پاراتیراندازی

برگزاری-اولین-مرحله-از-آزمونهای-سنجش-قابلیت-های-جسمانی-تیم-ملی-پاراتیراندازی
آکادمی ملی پارالمپیک با همکاری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، اولین مرحله از آزمونهای سنجش قابلیت های جسمانی تیم ملی پاراتیراندازی را برگزار کرد.
آکادمی ملی پارالمپیک با همکاری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، اولین مرحله از آزمونهای سنجش قابلیت های جسمانی تیم ملی پاراتیراندازی را برگزار کرد.
صبح امروز ورزشکاران تیم ملی پاراتیراندازی که از امیدهای کسب مدال در بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ نیز هستند، در محل آزمایشگاه علوم ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی حضور یافتند و با حضور متخصصین، شرایط جسمی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج ارزیابی های صورت گرفته در این سنجش ها در قالب پیشنهادات کاربردی به کادر فنی تیم های ملی، کمیسیون های پزشکی و روان شناسی ارائه می شود.
این اقدام در راستای طرح سنجش ورزشکاران رشته های تحت پوشش کمیته  ملی پارالمپیک برای بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ انجام شد و پیش از این ورزشکاران رشته های جودو، پاراتکواندو، پاراتیرندازی با کمان و وزنه برداری نیز در این آزمون شرکت کرده بودند.

تعداد بازدید : ۹۶
کد خبر : ۳,۷۶۵