۷ شهریور ۱۳۹۸

پولادگر، فدایی و ماندگار فرد برای تصدی پست بازرس کمیته ملی پارالمپیک ثبت نام کردند

پولادگر-فدایی-و-ماندگار-فرد-برای-تصدی-پست-بازرس-کمیته-ملی-پارالمپیک-ثبت-نام-کردند
با پایان یافتن مهلت قانونی ثبت نام از داوطلبان تصدی مسئولیت بازرسی کمیته ملی پارالمپیک، سه نفر جهت احراز پست بازرس اعلام آمادگی نمودند.
با پایان یافتن مهلت قانونی ثبت نام از داوطلبان تصدی مسئولیت بازرسی کمیته ملی پارالمپیک، سه نفر جهت احراز پست بازرس اعلام آمادگی نمودند.
با توجه به استعفای آقای مسعود اشرفی، بازرس اسبق کمیته ملی پارالمپیک که در جریان مجمع انتخاباتی این کمیته در آذر ماه سال ۹۷ به این سمت انتخاب شده بود، مقرر شد انتخاب بازرس جدید در جریان برگزاری هفدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک صورت پذیرد و بر این اساس ثبت نام از داوطلبین واجد شرایط که عضو مجمع کمیته ملی پارالمپیک نیز بودند، در محل کمیته انجام شد.
بدین ترتیب و با پایان یافتن مهلت قانونی ثبت نام، آقایان سید محمد پولادگر، جهانگیر فدایی و امیر ماندگار فرد جهت تصدی پست بازرسی اعلام آمادگی نمودند.
هفدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک ، اول مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.


تعداد بازدید : ۱۷۴
کد خبر : ۳,۷۶۲