۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

خلاصه مصوبات ستاد بازیهای پارا آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا

خلاصه-مصوبات-ستاد-بازیهای-پارا-آسیایی-۲۰۱۸-جاکارتا
در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ نهمین جلسه ستاد بازیهای پاراآسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار گردید و مصوبات گذشته این ستاد مورد تاکید اعضا قرار گرفت، اهم موضوعات به شرح ذیل است:
در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ نهمین جلسه ستاد بازیهای پاراآسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار گردید و مصوبات گذشته این ستاد مورد تاکید اعضا قرار گرفت، اهم موضوعات به شرح ذیل است:

۱- باتوجه به سیاست کمیته ملی پارالمپیک مبنی بر افزایش حداکثری سطح کیفی ورزشکاران اعزامی به بازیهای پاراآسیایی جاکارتا ۲۰۱۸، کلیه ورزشکاران دارای شانس اعزام به این بازیها براساس سوابق و سطح عملکرد فنی در یکی از گروههای سه گانه کسب مدال طلا، نقره و برنز طبقه بندی خواهند شد.

۲- اعتبارات خرید تجهیزات تخصصی مورد نیاز ورزشکاران برای بازیهای پاراآسیایی به فدراسیون‌ها پرداخت گردیده است. در این راستا در انتهای سال ۹۶ مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین و ۱۳۰ میلیون تومان به فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان اختصاص یافت.

۳- میزان حقوق ماهانه ورزشکاران طلایی بر مبنای ضوابط تعیین شده توسط این ستاد ماهانه  ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان از اول آبان سال ۹۶ می باشد. شایان ذکر است مبالغ مذکور تا پایان سال ۹۶ جهت پرداخت به ورزشکاران به حساب دو فدراسیون واریز گردیده است.

تبصره: مبلغ یک میلیون تومان به حقوق ماهانه ورزشکاران دارای مدال طلای پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ (آقایان: سیامند رحمان، مجید فرزین، محمد خالوندی و غلامرضا رحیمی، خانم‌ها: ساره جوانمردی و زهرا نعمتی) افزوده خواهد شد. این مبلغ از ابتدای سال ۹۷ توسط کمیته ملی پارالمپیک به ورزشکاران مذکور پرداخت می شود.

این مبلغ برای ورزشکاران شاخص تیم ملی والیبال نشسته بر مبنای گزارش سرمربی تیم ملی پرداخت خواهد شد.

۴- حقوق ورزشکاران نقره و برنز از ابتدای سال ۹۷ توسط کمیته ملی پارالمپیک پرداخت خواهد گردید. به مدال‌آوران نقره‌ای ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان و برنزی ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان اختصاص یافته است.

به ورزشکاران این دو گروه (نقره و برنز) در صورت کسب مدال طلا در بازیهای پاراآسیایی جاکارتا ۲۰۱۸، مابه التفاوت مبلغ دریافتی تا سقف تعیین شده برای ورزشکاران طلایی از ابتدای آبان ۱۳۹۶ محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۵- به ورزشکارانی که در بازیهای پاراآسیایی جاکارتا موفق به کسب دو مدال طلا در دو ماده متفاوت گردند، معادل مبلغ یک سال حقوق ورزشکار طلایی برای مدال طلای دوم پرداخت خواهد شد.

۶- حقوق ورزشکاران و کادر فنی تیم‌های ملی پس از ارسال اطلاعات بانکی ایشان از سوی دو فدراسیون، از ابتدای سال ۹۷ توسط کمیته ملی  پارالمپیک پرداخت خواهد شد.

۷- ورزشکاران طلایی رشته‌هایی که اردوهای آنها بصورت غیرمتمرکز برگزار می‌شود علاوه بر حقوق تعیین شده، مبلغ ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان نیز بابت هزینه های جانبی (مربی شخصی، بدنساز، استخر، تغذیه و ... ) دریافت خواهند نمود.

۸- حقوق مربیان ورزشکاران طلایی غیرمتمرکز حداکثر ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان (بابت ۲۵ روز فعالیت در ماه) می باشد که پرداخت آن در سال ۹۷ پس از دریافت اطلاعات بانکی ایشان از سوی دو فدراسیون توسط کمیته ملی پارالمپیک انجام خواهد شد. شایان ذکر است سقف مبلغ مذکور به مربیان دارای سوابق حضور در بازیهای پارالمپیک تعلق می گیرد.

حقوق مربیان طلایی متمرکز شامل تیم‌ها و ورزشکاران باتوجه به آیین‌نامه پرداخت حداکثر مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان می باشد که از سال ۹۷ توسط کمیته ملی پارالمپیک پرداخت خواهد شد.

۹- حقوق مربیان ورزشکاران نقره ای و برنزی حداکثر ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان و حداقل ۵۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

۱۰- فدراسیون‌های مربوطه باید آموزشهای لازم در زمینه مصرف مکمل ها و پرهیز از داروهای غیرمجاز به کلیه ورزشکاران ارائه نمایند.

۱۱- فدراسیون های مربوطه موظف به اخذ ضمانتهای لازم برای اطمینان از عدم استفاده از مواد ممنوعه توسط ورزشکاران می باشند. شایان ذکر است، در صورت مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش دوپینگ هریک از ورزشکاران قبل یا پس از اعزام به ازای هر ورزشکار کمیته ملی پارالمپیک مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به همراه هزینه های انجام شده در اردوها و اعزام را از اعتبارات فدراسیون ها کسر خواهد نمود.

۱۲- به منظور افزایش کیفیت تمرینات و تمرکز مربیان بر موفقیت ورزشکاران دارای شانس کسب مدال طلا، هریک از مربیان ورزشکاران طلایی در رشته های انفرادی، مجاز هستند حداکثر دو ورزشکار را تحت پوشش داشته باشند.

۱۳- فدراسیون‌های مربوطه ملزم هستند برای ورزشکاران خانم از مربیان خانم استفاده نمایند.

۱۴- پیشرفت یا افت عملکرد ورزشکاران در رقابتهای رسمی داخلی و خارجی در صورتیکه منجر به تغییر گروه مدال‌آوری ورزشکار گردد، بصورت مستقیم در حقوق ماهانه ایشان تاثیرگذار خواهد بود. بدیهی است این تاثیر می تواند با توجه به نتایج کسب شده کاهنده یا فزاینده باشد.

۱۵- ورزشکاران گروه کسب مدال نقره و برنز در صورتیکه در بازیهای پاراآسیایی جاکارتا موفق به کسب مدال طلا گردند مابه التفاوت حقوق خود نسبت به ورزشکاران طلایی را از آبان ماه ۹۶ تا مهر ۹۷ دریافت خواهند نمود. این مورد شامل مربیان آنان نیز خواهد شد.

۱۶- صلاحیت فنی (تحصیلات و سوابق ورزشی اختصاصی) کلیه مربیان شخصی ورزشکاران طلایی باید توسط فدراسیون‌ها احراز گردد و به تایید کمیته ملی پارالمپیک برسد.

۱۷- فدراسیون‌ها موظف هستند نسبت به نظارت بر عملکرد و میزان آمادگی ورزشکاران طلایی اقدامات لازم را مبذول نمایند.

۱۸- ناظرین فنی کمیته ملی پارالمپیک مأموریت نظارتی خود را انجام خواهند داد. افراد مذکور مجوز هیچگونه دخالت در امور فنی ورزشکار و کادر تیم‌های ملی را نداشته و از مداخله در این امور بطور جدی باید پرهیز نمایند. (گزارش کار خود را کمیته ملی پارالمپیک اعلام نمایند.)

۱۹- فدراسیون‌ها موظف هستند گزارش مالی خود در ارتباط با اعتبارات دریافتی از کمیته ملی پارالمپیک (حقوق مربیان و ورزشکاران، برگزاری اردوها و تامین تجهیزات) را هر سه ماه یکبار به این کمیته ارسال نمایند. گزارش مذکور باید به تایید بازرس مالی فدراسیون مربوطه رسیده باشد.

۲۰- مبلغ سرانه برگزاری اردوهای متمرکز ورزشکاران طلایی بازیهای پاراآسیایی جاکارتا، برای فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین به ازای هر نفر، روزانه ۳۵۰.۰۰۰ تومان و برای ورزشکاران فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان روزانه ۳۰۰.۰۰۰ تومان تعیین گردید. این مبلغ بابت اسکان، تغذیه و میان وعده های غذایی، خدمات پزشکی، برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی می باشد. (لازم به ذکر می‌باشد سرانه نقره و برنز هم براساس توافقات انجام شده با فدراسیونها پرداخت خواهد گردید.)

۲۱- کلیه هزینه‌های درمانی یا توانبخشی ورزشکاران مدال‌آور در صورت بروز هرگونه آسیب ورزشی، بر عهده فدراسیون پزشکی ورزشی و فدراسیونهای مربوطه خواهد بود.

۲۲- کمیته ملی پارالمپیک مسئولیتی در قبال تامین مکمل‌های ورزشی و پرداخت هزینه های مربوط به آن بر عهده ندارد و هرگونه عواقب ناشی از مصرف مکمل های آلوده به مواد ممنوعه بر عهده ورزشکار و فدراسیون مربوطه خواهد بود.

تعداد بازدید : ۴۸
کد خبر : ۳,۵۸۹