۲۹ بهمن ۱۳۹۳

انعکاس خبر دیدار مدال آوران ورزشکار با مقام معظم رهبری در ماهنامه اینترنتی IPC

انعکاس خبر دیدار مدال آوران ورزشکار با مقام معظم رهبری در ماهنامه اینترنتی ipc
ماهنامه اینترنتی IPC با عنوان «جنبش پارالمپیک در یک نگاه» در شماره جدید خود در ماه فوریه، خبر دیدار مدال آوران ورزشکار ایرانی با مقام معظم رهبری را درج نمود.تعداد بازدید : ۱۱۵
کد خبر : ۵۷۸