۱۴ بهمن ۱۳۹۳

برگزاری گردهمایی ورزش شنا از سوی IPC

برگزاری گردهمایی ورزش شنا از سوی IPC

به گزارش بخش شنای IPC، گردهمایی شنا در سال 2015 یک روز پس از اتمام مسابقات جهانی این رشته، در تاریخ 29 تیر و در گلاسکو انگلستان برگزار می‌شود.

این گردهمایی هر دو سال یکبار پیرامون مسائل فنی ورزش شنا در جهت توسعه این ورزش برپا می‌شود و در همین راستا از اعضای خود دعوت بعمل آورده تا نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه فنی و قوانین این رشته تا تاریخ 8 اردیبهشت به این گردهمایی اعلام نمایند.


تعداد بازدید : ۱۲۰
کد خبر : ۵۶۴