۱۲ اسفند ۱۳۹۲

آمادگى پاراآسیایى اینچئون/الزام ثبت حد نصاب ملى پوشان تیر وکمان، شنا و دوچرخه سوارى براى ورود به اردو هاى ملى

آمادگى پاراآسیایى اینچئون/الزام ثبت حد نصاب ملى پوشان تیر وکمان، شنا و دوچرخه سوارى براى ورود به اردو هاى ملى
ملى پوشان تیم‌هاى تیر وکمان، شنا و دوچرخه‌سوارى معلولان و جانبازان ملزم به کسب حد نصاب براى دعوت به اردو هاى ملى شدند.
به گزارش روابط عمومى کمیته ملى پارالمپیک، نشست معاون فنى کمیته ملى پارالمپیک، دکتر بهروز برجسته و مسئولین انجمن هاى تیروکمان: مجید کهترى، دوچرخه سواری: محمد عسگرى، شنا: محمد حسین اقبالى (مسئول انجمن شنا) و مجید نوروزى مربى تیم شناى جانبازان و معلولین امروز در محل کمیته برگزار شد و شرکت کنندگان در نشست پیرامون نحوه راهیابى ورزشکاران به اردوى ملى تیم هاى شنا، تیروکمان و دوچرخه سوارى به بحث و تبادل نظر پرداختند. پس از پایان نشست، دکتر برجسته معاون فنى کمیته با تصریح بر نظارت جدى بر شرایط کیفى اردو نشینان تیم‌هاى فوق الذکر، بر لزوم تعیین و کسب حد نصاب براى راهیابى ورزشکاران به تیم‌هاى ملى تأکید کرد و گفت: شکل برگزار اردوهاى ملى متمرکز در سال 93 به گونه‌‌اى است که ورزشکاران تنها با بدست آوردن رکوردهاى تأیید شده شرایط حضور در تیم هاى ملى و اعزام به بازی‌هاى پاراآسیایى را به دست خواهند آورد.


وى در پایان اظهار امیدوارى کرد که با ابلاغ این رکوردها ورزشکاران تیم‌ هاى ملى در شرایط مطلوب‌ترى براى حضور در اردوى تدارکاتى و در نهایت اعزام به بازی‌هاى آسیایى اینچئون قرار گیرند.
تعداد بازدید : ۱۰۳
کد خبر : ۵۴