۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹

دکتر یحیی سخنگویی به عنوان سرپرست کلاس بندی - پزشکی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد

دکتر-یحیی-سخنگویی-به-عنوان-سرپرست-کلاس-بندی-پزشکی-کمیته-ملی-پارالمپیک-منصوب-شد
با صدور حکمی از سوی محمد تابع، سرپرست دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، دکتر یحیی سخنگویی به عنوان سرپرست کلاس بندی- پزشکی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.
با صدور حکمی از سوی محمد تابع، سرپرست دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، دکتر یحیی سخنگویی به عنوان سرپرست کلاس بندی- پزشکی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.


در متن این حکم آمده است: 

" جناب آقای دکتر یحیی سخنگویی
احتراماً، نظر به سوابق و تجارب جنابعالی،‌ به موجب این حکم شما را به عنوان سرپرست کلاس بندی - پزشکی کمیته ملی پارالمپیک منصوب می نمایم.
امید است با توجه به شرح وظایف جاری و محوله در خدمت به جامعه هدف موفق باشید. " 


تعداد بازدید : ۲۸۷
کد خبر : ۳,۹۳۰