۱۳ شهریور ۱۳۹۸

ملی پوشان تیم پاراوزنه برداری در آزمون سنجش قابلیت های جسمانی شرکت کردند

ملی-پوشان-تیم-پاراوزنه-برداری-در-آزمون-سنجش-قابلیت-های-جسمانی-شرکت-کردند
آمادگی جسمانی ملی پوشان حاضر در اردوی تیم ملی پاراوزنه برداری امروز درقالب آزمون سنجش قالبیت های جسمانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
آمادگی جسمانی ملی پوشان حاضر در اردوی تیم ملی پاراوزنه برداری امروز درقالب آزمون سنجش قالبیت های جسمانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
این  آزمون توسط آکادمی ملی پارالمپیک با همکاری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی و در محل آزمایشگاه علوم ورزشی این دانشکده، انجام شد.
نتایج ارزیابی های صورت گرفته در این سنجش ها در قالب پیشنهادات کاربردی به کادر فنی تیم های ملی، کمیسیون های پزشکی و روان شناسی ارائه می شود.
این اقدام در راستای طرح سنجش ورزشکاران رشته های تحت پوشش کمیته  ملی پارالمپیک برای بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ انجام شد و پیش از این ورزشکاران رشته های جودو، پاراتکواندو، پاراتیرندازی با کمان و پارا تیراندازی نیز در این آزمون شرکت کرده اند.


تعداد بازدید : ۱۷۴
کد خبر : ۳,۷۶۶