۷ شهریور ۱۳۹۸

اعلام آمادگی شش نامزد برای تصدی مسئولیت هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک

اعلام-آمادگی-شش-نامزد-برای-تصدی-مسئولیت-هیات-اجرایی-کمیته-ملی-پارالمپیک
با پایان یافتن مهلت قانونی ثبت نام از داوطلبان تصدی مسئولیت هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، شش نفر جهت احراز پست هیات اجرایی اعلام آمادگی نمودند.
با پایان یافتن مهلت قانونی ثبت نام از داوطلبان تصدی مسئولیت هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، شش نفر جهت احراز پست هیات اجرایی اعلام آمادگی نمودند.
با توجه به انتخاب آقای هادی رضایی به عنوان دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک و نظر به اینکه وی سال گذشته در جریان مجمع انتخاباتی کمیته به عنوان عضو هیات اجرایی انتخاب شده بود و به واسطه قبول پست دبیر اجرایی از سمت هیات اجرایی استعفا داد، بر این اساس و به منظور تکمیل اعضای هیات اجرایی، انتخابات جهت مشخص شدن فرد جایگزین، در جریان برگزاری هفدهمین مجمع عمومی، برگزار خواهد شد.
بر این اساس، آقایان جهانگیر فدایی، بهروز برجسته محبی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، امیر ماندگار فرد و خانم ها الهه شیعه و فریبا محمدی، برای شرکت در انتخابات هیات اجرایی ثبت نام کردند.

هفدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک اول مهر ماه سال جاری برگزار و در حاشیه آن انتخابات انجام می شود.
تعداد بازدید : ۹۰
کد خبر : ۳,۷۶۱