۱۱ تیر ۱۳۹۸

گزارش تصویری / بازدید اعضای جامعه معلولین از موزه ملی ورزش، المپیک، پارالمپیک

گزارش-تصویری-بازدید-اعضای-جامعه-معلولین-از-موزه-ملی-ورزش،-المپیک،-پارالمپیک
موزه ملی ورزش، المپیک، پارالمپیک، میزبان اولین گروه بازدید کننده دارای معلولیت بود.
موزه ملی ورزش، المپیک، پارالمپیک، میزبان اولین گروه بازدید کننده دارای معلولیت بود.عکس: امیر سلطانی

تعداد بازدید : ۱۷۳
کد خبر : ۳,۷۲۲